SCHOONMAAK MET OOG VOOR MENS & MILIEU

HOE HET WINNEN VAN EEN AANBESTEDING KAN LEIDEN TOT EEN INTENSIEVE SAMENWERKING

Facilitaire Organisatie DOWR is een samenwerkingsverband tussen de Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Door deze samenwerking kunnen ze besparen op kosten, leveren ze betere diensten en zijn ze minder kwetsbaar. Liesbeth Offenberg is als facilitair adviseur verantwoordelijk voor het contractbeheer van glasbewassing en schoonmaak. We spreken haar over de samenwerking met Qleaning voor de glasbewassing van het stadhuis van de gemeente Deventer.

 

WINNAAR VAN DE AANBESTEDING 

Nog voor het uitzetten van de aanbesteding was zij al op de hoogte van het bestaan van Qleaning. Door een incidentele opdracht uit het verleden wist Liesbeth al hoe een eventuele samenwerking zou bevallen. “Als wij een onderhandse aanbesteding voorbereiden, vragen we een offerte op bij contractpartners die we hebben. Daarnaast zoeken we ook een plaatselijke partij. Qleaning komt uit Deventer en werkt zelf ook overwegend lokaal. De aanbesteding bestaat uit een prijs- en kwaliteitswaardering. Per onderdeel worden er punten vergeven. De partij met de hoogste score wint de aanbesteding. In dit geval kwam Qleaning als winnaar uit de bus, waardoor zij de komende jaren intensief zullen samenwerken. 

 

DUURZAAMHEID

Een van de componenten die de facilitaire organisatie DOWR belangrijk vond, was duurzaamheid. Qleaning wist duidelijk te omschrijven wat zij doen en laten om het milieu zo minimaal mogelijk te belasten. Voorbeelden die in de aanbesteding werden genoemd zijn:

  • Juiste inzet van materialen en machines; 
  • Afvalstoffen die conform wettelijke voorschriften afgevoerd worden;
  • Voorafgaand aan de werkzaamheden worden alle materialen geïnventariseerd en alle medewerkers uitgebreid op de hoogte gesteld hoe ze het beste met de materialen kunnen werken;
  • Elektrische hoogwerkers worden ingezet; 
  • Het stimuleren van hun medewerkers om waar mogelijk op de fiets naar de opdrachtgever te gaan;
  • Trainen en opleiden van eigen medewerkers om ze bewust te maken van de noodzaak en de gevolgen voor goede zorg voor het milieu.

“Naast al deze eigen initiatieven, zijn zij CIF-gecertificeerd. Dit houdt in dat ze periodiek gekeurd worden om te zien of zij nog aan alle gestelde milieuwetgevingen voldoen. Voor ons was duidelijk dat zij hier goed over na hebben gedacht en dit ook doorvoeren in hun bedrijf.” 


BELOFTE MAAKT SCHULD

Of ze ook na komen wat er beloofd is in de aanbesteding? “In praktijk kun je niet alles controleren, maar bepaalde zaken zijn duidelijk zichtbaar. Qleaning wordt bijvoorbeeld door Wolters BV ingehuurd voor glasbewassing aan de buitenzijde. Door dat te combineren met de periodieke schoonmaak aan de binnenzijde zijn er minder hoogwerkers nodig. Ook met water wordt zuinig omgegaan en je merkt aan alles dat ze de belasting voor hun eigen mensen zo laag mogelijk proberen te houden.” 


KORTE LIJNEN EN EIGEN INITIATIEF

Typerend voor Qleaning vindt Liesbeth de flexibiliteit en het nemen van initiatieven. “Ze denken goed met ons mee. Als er zaken opvallen die niet in het reguliere plan staan, dan wordt dat door de voorman aangedragen om bij een volgende schoonmaakbeurt mee te nemen. De lijnen zijn kort, waardoor er snel geschakeld kan worden.” Als haar ervaring omgezet mag worden naar een cijfer, dan krijgen ze een 9. “Ik ben erg positief over de samenwerking in al haar facetten.”